Kuphunzira chikondi, tsiku aliyense.

Sua ndi kalata. Sua amafunika 3 mphindi za nthawi anu.

Kuyambania lero!

M'Tanthauzira Mawu: Chewa -

  • Mnzanga
  • Mnzanga
  • Mnzanga
  • Mnzanga
  • Mnzanga
  • Mnzanga
  • Mnzanga