fie.nipa,

Sansa Akrɔma

"Sansa Akrɔma" amandia chiyani?

"Sansa Akrɔma" amandia nyimbo.

Nyimbo amanenania: Mphamba amagwira nkhuku chaching'ono.

Imb "Sansa Akrɔma".

Mawu.

Sansa Akrɔma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba

Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba


Ɔ akyinkyin akyinkyin akyinkyin
Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma

Ne na awu o
Ne agya awu o


Sansa Akrɔma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba

Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba
<< Previous | Next >>