Mawu Lero: Imelo

kuwerenga

Mawu Lero: Imelo

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "imelo" in Chewa imelo Chewa nom mumasindikizania imelo I

Malonda Bwino

kuwerenga

Malonda Bwino

Learn new vocabulary from the Chewa Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Mawu Lero: Kemisitire

kuwerenga

Mawu Lero: Kemisitire

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "kemisitire" in Chewa kemisitire Chewa nom sayansi za sint

Mawu Lero: Haidurojeni

kuwerenga

Mawu Lero: Haidurojeni

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "haidurojeni" in Chewa haidurojeni Chewa sci Chewa M'Ta

Mawu Lero: Elekithironi

kuwerenga

Mawu Lero: Elekithironi

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "elekithironi" in Chewa elekithironi Chewa sci Chewa M'

Mawu Lero: Atomu

kuwerenga

Mawu Lero: Atomu

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "atomu" in Chewa atomu Chewa sci Chewa M'Tanthauzira Ma

Mawu Lero: Hiliyamu

kuwerenga

Mawu Lero: Hiliyamu

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "hiliyamu" in Chewa hiliyamu Chewa sci Chewa M'Tanthauz

Mawu Lero: Pulotoni

kuwerenga

Mawu Lero: Pulotoni

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "pulotoni" in Chewa pulotoni Chewa sci Chewa M'Tanthauz

Mawu Lero: Nyuthironi

kuwerenga

Mawu Lero: Nyuthironi

Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense.: "nyuthironi" in Chewa nyuthironi Chewa sci Chewa M'Tant