Zisanu Ndi Zitatu

wereng

Zisanu Ndi Zitatu

Zisanu ndi zitatu: 8. Ziro, ziro. Chimodzi, chimodzi. Ziwiri, ziwiri. Zitatu, zitatu. Zinayi, zinayi